Việt Y

Xin kính chào các bạn!

Từ thuở con người còn nguyên thủy cho đến thời đại văn minh, từ xã hội bầy đàn cho đến xã hội hiện đại. Nhân loại đã chứng kiến sự phát triển của lịch sử y học trong tiến trình lịch sử phát triển loài người. Để có sức khỏe lao động, sản xuất, duy trì nòi giống, vv..v y học ra đời như một tất yếu từ những bước sơ khai cho đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại như ngày nay.

Address:54/27 Bạch Đằng Street, Ward 2, Tan Binh District, HCM City

Phone: 0243 7163228 - Fax: 043 7164457 - Hotline: 036 664 8888

Hot new

Detail new

New others

  •  (02/06/2017 15:01)
  •  (26/05/2017 13:21)
  •  (14/03/2016 17:55)
  •  (09/03/2016 14:33)
  •  (08/03/2016 14:47)
  •  (03/03/2016 14:50)
  •  (02/03/2016 09:29)
  •  (29/02/2016 11:39)
  •  (26/02/2016 12:07)
  •  (03/11/2015 16:02)

Coppy right © 2012 Việt Y -Thiet Ke Web Trần Lê - Lượt truy cập: 427,746