Việt Y

Xin kính chào các bạn!

Từ thuở con người còn nguyên thủy cho đến thời đại văn minh, từ xã hội bầy đàn cho đến xã hội hiện đại. Nhân loại đã chứng kiến sự phát triển của lịch sử y học trong tiến trình lịch sử phát triển loài người. Để có sức khỏe lao động, sản xuất, duy trì nòi giống, vv..v y học ra đời như một tất yếu từ những bước sơ khai cho đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại như ngày nay.

Address:54/27 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCM City

Phone: 0243 7163228 - Fax: 043 7164457

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
../assets/images/logo-2.jpg
 1. trung-tam-viet-y-57.jpg
 2. trung-tam-viet-y-56.jpg
 3. phong-luu-benh-nhan-55.jpg
 4. phong-luu-benh-nhan-54.jpg
 5. sau-3-tuan-đieu-tri-benh-nhan-gaspa-đa-bo-nang-đi-đuoc-51.jpg
 6. nu-cuoi-50.jpg
 7. bac-sy-tran-đinh-tuyen-kham-benh-cho-benh-nhan-49.jpg
 8. phong-đieu-tri-tac-đong-cot-song-48.jpg
 9. phong-đieu-tri-bam-huyet-47.jpg
 10. phong-phuc-hoi-chuc-nang-46.jpg
 11. phong-phuc-hoi-chuc-nang-45.jpg
 12. phong-tam-tri-lieu-44.jpg
 13. phong-cho-lam-thu-tuc-benh-nhan-43.jpg
 14. tiep-đon-benh-nhan-42.jpg
 15. phong-an-tap-the-41.jpg
 16. phong-an-tap-the-40.jpg
 17. phong-thay-quan-ao-benh-nhan-nam-39.jpg
 18. bac-sy-tran-đinh-tuyen-chu-tich-hoi-đong-quan-tri-benh-vien-truong-lam-trung-tam-viet-y-38.jpg
 19. nguyen-bo-truong-bo-y-te-nguyen-quoc-trieu-đen-tham-va-lam-viec-tai-viet-y-10.jpg

Other Album

Coppy right © 2012 Việt Y -Thiet Ke Web Trần Lê - Lượt truy cập: 369,483