Việt Y

Xin kính chào các bạn!

Từ thuở con người còn nguyên thủy cho đến thời đại văn minh, từ xã hội bầy đàn cho đến xã hội hiện đại. Nhân loại đã chứng kiến sự phát triển của lịch sử y học trong tiến trình lịch sử phát triển loài người. Để có sức khỏe lao động, sản xuất, duy trì nòi giống, vv..v y học ra đời như một tất yếu từ những bước sơ khai cho đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại như ngày nay.

Địa chỉ:54/27 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại: 0283 54 74 239 - Fax: 083 54 74 238 - Hotline: 036 664 8888

Tin nổi bật

Chi tiết tin tức

Cay voi co ten khoa hoc la Cleistocalyx operculatus, thuoc ho Sim (Myrtaceae), la loai cay moc nhieu o nhiet doi. Cay voi thuong cao chung 5 - 6 m, cuong la dai 1- 1,5 cm. Phien la cay voi dai, cung. Hoa voi gan nhu khong cuong, mau luc nhat, trang. Qua voi hinh trung, duong kinh 7 - 12 mm, co dich. La, canh non va nu voi deu co mui thom de chiu dac biet cua voi. Tat ca cac bo phan cua cay voi: la, hoa, nu, re... deu co the dung lam thuoc. "Than duoc" cho benh tieu hoa   Theo Dong y, la voi co tac dung kien ty, giup an ngon, tieu hoa tot. Chat dang co trong voi giup kich thich tiet nhieu dich tieu hoa, mat khac chat tannin lai bao ve niem mac ruot, con chat tinh dau co tinh khang khuan cao nhung khong lam ton hai den nhung loai vi khuan co ich cu tru tai ong tieu hoa.   Nuoc la va nu voi co hoat chat uc che su phat trien cua mot so vi trung Gram am va Gram duong nen co the dung lau dai de dieu tri benh viem dai trang cung nhu cac benh tieu hoa khac.   Nuoc la voi co nhieu cong dung voi suc khoe cua ban   Phong va dieu tri tieu duong nho nu voi   Cac nha khoa hoc cua Vien dinh duong quoc gia va Dai hoc phu nu Nhat Ban da rut ra ket luan: Nu voi co kha nang han che tang duong huyet sau an va ho tro on dinh duong huyet, ho tro giam lipid mau, phong ngua bien chung cua dai thao duong khi dieu tri lau dai ma duoc su dung nuoc nu voi uong thuong xuyen.   Vi trong nu voi co chua mot ham luong polyphenol cao (tuong duong 128mg catechin/gam trong luong kho) va hoat chat uc che men alpha-glucosidase nen co the ho tro phong va dieu tri chung tieu duong.    Chong o xy hoa cho co the   Cac ket qua duoc tien hanh trong phong thi nghiem cung cho thay nu voi co kha nang triet tieu cac goc tu do, chong o xy hoa manh. Kha nang chong o xy hoa (antioxydants) cua nu voi da lam giam su hinh thanh duc thuy tinh the, bao ve su ton thuong te bao be-ta tuyen tuy, phuc hoi cac men chong o xy hoa trong co the.   Qua voi hinh trung, duong kinh 7 - 12 mm, co dich   Giup dao thai chat doc   Mua he, sau nhung gio lao dong met moi, neu duoc ngoi nghi uong bat nuoc voi se thay het khat va do met han vi ngoai nuoc ra, co the con duoc cung cap mot so muoi khoang va vitamin can thiet khi uong nuoc voi. Loai nuoc nay co cong hieu giai nhiet rat hieu qua trong nhung ngay he nong nuc. No co the lam mat co the va rat loi tieu nen giup dao thai cac doc chat trong co the qua duong tiet nieu.    Thuoc sat khuan cho da   Trong nuoc la voi co chua mot so chat khang sinh co kha nang diet duoc nhieu loai vi khuan gay benh nhu Streptococcus, Staphylococcus, vi khuan bach hau, phe cau, Salmonella, Bacillus subtilis, chinh vay ma la voi tuoi hay kho sac dac duoc coi nhu mot loai thuoc sat khuan dung tri lieu cac benh ngoai da nhu ghe lo, mun nhot hoac lay la voi tuoi nau lay nuoc dac de goi dau chua choc lo rat hieu nghiem.   Trong la voi co chua mot so chat khang sinh co kha nang diet duoc nhieu loai vi khuan gay benh   Bai thuoc tu cay voi:   Chua lo ngua, choc dau : Lay la voi luong vua du nau ky lay nuoc de tam, rua noi lo ngua va goi dau chua choc lo.   Chua bong : Vo cay voi cao bo vo tho, rua sach, gia nat, hoa voi nuoc soi de nguoi, loc lay nuoc, boi len khap cho bong. Thuoc se lam giam tiet dich, het phong, diu dau, han che su phat trien cua vi trung.   Viem da lo ngua : Sac la voi lay nuoc dac de boi.   Tri dau bung di ngoai : La voi 3 cai, vo oi rop 8g, num qua chuoi tieu 10g. Cung thai nho phoi kho sac voi 400ml nuoc, con 100ml chia 2 lan uong trong ngay, dung lien 2 – 3 ngay.   Chua viem dai trang man tinh, dau bung am i va thuong xuyen di phan song : Khoang 200g la voi tuoi, xe nho, che vao 2 lit nuoc soi, ngam trong 1 gio de uong thay nuoc.   Chua day bung, khong tieu : Vo than cay voi 6 – 12g, sac ky lay nuoc dac uong 2 lan trong ngay. Hoac nu voi 10 – 15g, sac lay nuoc dac uong 3 lan trong ngay.   Giam mo mau: Nu voi 15 - 20 g, ham lay nuoc uong thay tra trong ngay hoac nau thanh nuoc dac chia 3 lan uong trong ngay. Can uong thuong xuyen moi hieu nghiem.

Tin tức khác

Coppy right © 2012 Việt Y -Thiet Ke Web Trần Lê - Lượt truy cập: 421,423